Arkivplan.no

Rutine for åpning av klientpost

  Utskriftsvennlig versjon
·         Brev adressert til Barneverntjenesten:

Servicekontoret fordeler denne posten uåpnet til barnevernet. Alt som omhandler barnevern håndteres uåpnet.

Fakturaer v/barnevern legges direkte til fakturamottak

·         Brev adressert til NAV v/Sosialtjenesten:

Servicekontoret fordeler denne posten uåpnet til NAV, som åpner, registrerer og journalfører etter gjeldende rutiner for dokumenthåndtering.

Fakturaer v/sosialtjenesten legges direkte til fakturamottak.

Returpost som omhandler NAV blir lagt i hyllen til NAV.

·         Brev adressert til Helsestasjonen:

Servicekontoret fordeler denne posten uåpnet til helsestasjonen. Alt som omhandler helsestasjonen håndteres uåpnet.

Fakturaer v/helsestasjonen legges direkte til fakturamottak.

·         Brev til rehabiliteringstjenesten:

Servicekontoret legger all post direkte til rehabiliteringstjenesten, som åpner, registrerer og journalfører etter gjeldende rutiner for dokumenthåndtering.

Fakturaer v/rehabiliteringstjenesten legges direkte til fakturamottak.

·         Brev til psykiatrisk sykepleier:

Servicekontoret fordeler denne posten uåpnet til leder v/psykiatritjenesten, som åpner, registrerer og journalfører etter gjeldende rutiner for dokumenthåndtering.

·         Brev til Kommunelegen

Servicekontoret fordeler all post uåpnet til kommunelegen, som åpner og journalfører posten etter gjeldende rutiner.