Arkivplan.no

Godkjent Arkivplan Verdal kommune 2019 - 2023

Verdal

VERDAL KOMMUNE

Verdal er en kommune i Trøndelag, 10 mil nord for Trondheim.

Det er gode kommunikasjonsforbindelser til omverdenen med buss, jernbane og nærhet til flyplassen på Værnes.

Historisk sett er det mest kjente med Verdal "Slaget på Stiklestad" som utspant seg her i 1030, og Spelet om heilag Olav som vises hvert år på friluftscene under Olsok. Verdal er også kjent for Verdalsraset, den største naturkatastrofen i fastlands-Norge i nyere tid.

Verdal er tradisjonelt en jordbrukskommune, men har etter etableringen av Kværner Verdal også blitt et industrityngdepunkt i landsdelen og industriparken i kommunen er landets tredje største.

Mer informasjon om kommunen finner du på vår hjemmeside http://www.verdal.kommune.no/

 

Formål:

Formålet med arkiv

Kommunale arkiver er sentrale for innbyggernes rettsikkerhet, som beslutningsgrunnlag for forvaltningen og som historisk kildegrunnlag.

Formålet med arkivplan

Arkivplanen viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen viser også hvilke instrukser, regler, planer m.m. som gjelder for arkivarbeidet. 

Arkivplanen skal gjenspeile de faktiske forhold i kommunen og vil være i kontinuerlig endring.

Arkivplanen skal bidra til at Verdal kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

I Verdal kommune er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1). Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider arkivplan

Riksarkivaren har gått gjennom Verdal kommune sin arkivplan og bekreftet at den er vel strukturert og inneholder mye relevant informasjon, og at den tilfredsstiller de nødvendige kravene.

Arkivplanen er godkjent av rådmann Jostein Grimstad, Februar 2019

ARKIVPLANEN REVIDERES ÅRLIG HVER DESEMBER