Arkivplan.no

Post- og dokumenthåndtering Verdal kommune - Alle

  Utskriftsvennlig versjon

Formålet med dette dokumentet er å oppnå en sikker og styrt arkivdanning, samt sikre at dokumenthåndteringen er i samsvar med lover og forskrifter. Dette gjøres ved å utarbeide rasjonelle rutiner for administrering og arkivering av dokumenter

Rutinene for dokumentbehandling skal sikre at saksbehandlingen blir tilstrekkelig dokumentert og arkivert uten unødvendig dobbel arkivering og registrering.

Det er et overordnet mål at dokumentflyten skal skje hurtigst mulig fra postmottak til saksansvarlig og at alle sikres lik og samtidig tilgang til saksdokumenter.

Rutinen skal legge til rette for fullstendig elektronisk dokumentbehandling og fullstendig elektronisk arkivering av saksdokumenter.